Ακολουθώντας πάντοτε τη σύγχρονη τεχνολογία και συνεχίζοντας την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας στο χώρο της υγείας, σας ενημερώνουμε ότι το Ιατρικό Πάρου τοποθέτησε 1 υψηλής τεχνολογίας μηχάνημα.

Αυτό μας επιτρέπει και τη μείωση του κόστους από 20% έως 30% το οποίο μεταφέρεται στους πελάτες μας.

Ψηφιοποιητή ακτινολογικής εικόνας

Ψηφιοποιητή ακτινολογικής εικόνας

Όλες οι ακτινογραφίες στο εξής θα είναι ψηφιακές για μεγαλύτερη ευκρίνεια.