Στα εργαστήρια του Ιατρικού Κέντρου Πάρου, εκτελούνται όλες οι εξετάσεις με αυτόματα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.και ISO 9001